Par Daugavas lejteci

Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres, Baldones, Mārupes un Ropažu novadi apvienojušies Daugavas lejteces tūrisma reģionā, lai kopīgi veicinātu tūrisma attīstību, pilnveidojot kopīgu piedāvājumu, kopīgi strādājot nozares attīstības projektos un nākotnē izveidojot konkurētspējīgu reģionu, kas īpaši piesaistītu tūristus, kuri Latvijā galvenokārt ierodas ar mērķi apskatīt Rīgu.

Līdz šim ir izdotas kopīgas tūrisma kartes trijās valodās, dažādi tematiskie materiāli (“ģimenēm ar bērniem”, “Skaistākā kāzu diena”), vienotā stendā ir strādāts starptautiskajā izstādē “Balttour”, tūrisma piedāvājums popularizēts arī citās starptautiskās izstādēs (Igaunijā, Lietuvā, Vācijā), Rīgas sporta naktī un tūrisma gadatirgos, reizi divos gados organizējam tūrisma forumu uzņēmējiem. Jau vairākus gadus organizējam reģiona apceļošanas akciju. Divus gadus notiek velo-foto orientēšanās seriāls visos reģiona novados.

Comments are closed.